Care to Dance?

 

Donaties voor Care to Dance?


Care to Dance? is een activiteit van dansgezelschap GOTRA. De Stichting Bevordering Professionele Dans Limburg (BPDL), kortweg Dans Limburg, is sinds september 2010 de rechtspersoon met de juridische en financiële verantwoordelijkheid voor alle initiatieven van GOTRA. 

Om de wekelijkse lessen nu en in de toekomst financieel mogelijk te maken leggen wij graag aan particulieren en bedrijven uit wat wij doen en waarom wij vanuit Dans Limburg Care to Dance? organisatorisch ondersteunen. Denk aan de werving van nieuwe deelnemers, folders, publiciteit en het aanvragen van subsidies. De bijdragen van de deelnemers zijn niet voldoende om alle kosten van docenten, studiohuur te dekken. Daarom vragen wij uw bijdrage.

Care to Dance is een goed doel, dat u financieel kunt ondersteunen. De ANBI status van de Stichting BPDL biedt de kans om een schenking fiscaal gunstig te verrekenen bij uw belastingaangifte.

Als u bij een donatie aan Care to Dance? uw naam en adres vermeldt, kunnen wij u op de hoogte houden van de nieuwste ontwikkelingen in ons programma.


Stichting Bevordering Professionele Dans Limburg (BPDL)

Postbus 102

6200 AC  Maastricht


website: bpdl.nl


Voorzitter: de heer  mr. Gerrit van der Bijl

Penningmeester: mevrouw Floor Krooi


Bankrekening Triodos Bank nummer: 

NL 50 TRIO 0198355602 t.a.v. Stichting BPDL onder vermelding van ‘donatie Care to Dance?’Voor vragen over donaties en schenkingen: caretodance.eu/Contact